skip to Main Content

De KNLTB en ook LTC de Kaetelberg vinden Fair Play heel belangrijk. Sporten in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Daarom hebben wij integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen van recreant tot de wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder en vrijwilliger behoort zich integer te gedragen. Daarvoor heeft de KNLTB dit informatiebord ontwikkeld wat bij ons in de hal hangt, direct als je binnenkomt.

Algemene gedragscode op en rond de tennisbaan

1 Ben trots op je sport en straal dit uit.

2 Ben eerlijk en professioneel; houd je aan de spelregels en speel sportief.

3 Toon respect naar de tegenstanders, teamgenoten, trainers en toeschouwers en onthoudt je van discriminerende opmerkingen en gedragingen.

4 Wees een voorbeeld voor anderen en communiceer helder.

5 Maak integriteit bespreekbaar.

6 Schending van de gedragscode; het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscodes te melden.

Dus beste Kaetelbergers, neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag. Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere en plezierige tennisport!

Fair Play in Tennis is vastgesteld door het Bondsbestuur van de KNLTB.

Tennis is fair play

Back To Top
X